Tag

Gosia Zamorska | Wrzeszczy

Rozmowy

Nowa Generacja Wrzeszcza

Rozmowa z Gosią Zamorską Gosia Zamorska jest prezeską Fundacji Generacja oraz szefową Klubu Młodego Wrzeszczaka, inicjatorką Ogrodu Społecznego we Wrzeszczu, Kina Podwórkowego, Kina na Dywanie…
15 lipca, 2019